Magnetic

WIE ZIJN WIJ

FINAAL Adviesgroep is een adviesbureau op het gebied van management en bedrijfsvoering. Wij zijn dé specialist in het signaleren, aanvragen en restitueren van subsidieregelingen en kostenbesparingen op het gebied van Human Resources.

 

WELKOM BIJ

FINAAL ADVIESGROEP

Uw werknemers zijn veelal uw grootste kapitaal, maar ook een grote kostenpost. Zij vormen voor een groot deel dé activa. Reden te meer dat u uit deze kostenpost het optimale rendement wilt halen voor uw werknemers, maar ook zeker voor u als werkgever.

WAT DOEN WIJ

Met de uitvoering van onze ‘’FINAALscan’’ maken wij op basis van uw bedrijfsprofiel een kosteloze financiële analyse en realiseren wij kostenbesparingen. FINAAL Adviesgroep toetst geheel kosteloos uw bedrijfsvoering op toe te passen regelingen die leiden tot kostenbesparingen en stimulansen, die betrekking hebben op het opleiden, instromen, doorstromen en uitstromen van personeel. Wij zijn volledig up-to-date als het gaat om de laatste wetswijzigingen en vertalen dit in onze controlemethodieken. U bent hierdoor verzekerd van tijdig en volledig advies en support op basis van de laatste ontwikkelingen in sociale zekerheid. De doorlooptijden van onze projecten zijn beperkt en een minimale belasting voor uw bedrijfsvoering.

Financieel voordeel. 

Het Belastingstelsel in Nederland is zeer dynamisch. De vele regelgeving en judicatuur zorgen voor frequente vernieuwing en aanpassing binnen de wetgeving. Beheersing en reducering van deze kosten is mogelijk door optimale benutting van subsidies en kostenbesparingen op het gebied van Human Resources. De overheid biedt de werkgevers financiële voordelen wanneer zij arbeidsgehandicapten, oudere werknemers of arbeids-
beperkten een baan bieden of voor de organisatie behouden. Daarnaast worden er vanuit verschillende sectoren en overheidsorganen stimulansen ingezet voor het scholen van werknemers en het bieden van praktijkplaatsen. Als werkgever heeft u vaker recht op dit financiële voordeel dan u wellicht weet.

Kan de FINAALscan worden toegepast als de salarisverwerking is uitbesteed? 
Wanneer uw salarisverwerking is uitbesteed, wordt er vaak van uitgegaan dat deze salarisverwerker op de hoogte is van alle beschikbare regelingen en subsidies die betrekking hebben op uw werkkapitaal. Uit ervaring kunnen wij zeggen dat dit geen vanzelfsprekendheid is. De salarisverwerker is vaak onvoldoende op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw bedrijf en achtergronden van uw werknemers. Ook dan biedt de FINAALscan uitkomst.Wordt de wet goed toegepast op mijn bedrijf? 
Werkgevers worden geacht de wetten en regels te kennen, maar uit onze ervaring is gebleken dat het voor werkgevers allerminst eenvoudig is deze fiscale en subsidiaire kennis te borgen.Het is onze Core Business deze subsidies en kostenbesparingen voor u te optimaliseren, terwijl het voor verantwoordelijke werknemers vaak naast de al drukke werkzaamheden uitgevoerd wordt.Ook het verloop van werknemers binnen de verantwoordelijke Finance en HR-afdeling brengen onbedoeld vaak kennisverlies met zich mee. Met de FINAALscan kun wij de van toepassing zijn de wetten en regelingen kosteloos voor u toetsen.Kan ik dat zelf niet? 

Naast de interne kennisborging blijft u afhankelijk van de juistheid van gepubliceerde informatie van de verstrekker (UWV, Belastingdienst, Rijksdiensten, Subsidieverstrekkers, etc.). In de praktijk blijkt dat deze verstrekkers onbedoeld fouten maken in de vaststelling van de hoogte van sociale lasten en randvoorwaarden. Mede door onze goede contacten met deze verstrekkers treden wij op als sparringpartner bij de ontwikkeling en publicatie van nieuwe alsmede gewijzigde regelingen. Zodoende zijn wij altijd als een van de eerste op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Wij beheersen tevens alle kortingsregelingen en subsidie-
mogelijkheden die in de afgelopen jaren hebben bestaan of nog steeds van kracht zijn. Deze kennis is binnen FINAAL Adviesgroep optimaal geborgd en beschikbaar voor u als werkgever.